Lisenssiehdot

Syyskuu 2023

Johdanto-osan kappaleet

Nämä käyttöoikeusehdot ("Ehdot") kattavat Supersight- ja PeopleCounter-ratkaisut, ohjelmistopohjaiset palvelut ja Elisan mobiilisovellukset, jotka on lisensoitu tai asetettu saatavillesi sinulle ja edustamasi organisaatiolle (yhdessä "sinä"), mukaan lukien tukityökalut, verkkoportaalit, laitteistot ja palvelut, jotka tukevat suoraan niiden käyttöä, niihin liittyvät asiakirjat ja kaikki päivitykset ja päivitykset mihin tahansa yllä olevaan (yhdessä "Ratkaisu"). Jos sinulla on Elisan kanssa suora sopimus Ratkaisun toimittamisesta, mainitun sopimuksen ehdot ovat ensisijaisia ​​näihin ehtoihin nähden. Jos näiden Ehtojen eri kieliversioiden välillä on eroja, englanninkielinen versio on ensisijainen.

TÄRKEÄÄ – Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Ratkaisun asentamista tai käyttöä. Hyväksymällä ratkaisun tai asentamalla, kopioimalla tai käyttämällä ratkaisua hyväksyt ja noudatat nämä ehdot organisaatiosi puolesta ja hyväksyt, että olet lukenut nämä ehdot, ymmärtänyt ne ja sitoudut noudattamaan niitä laillisesti. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä asenna, kopioi tai käytä Ratkaisua.

Lisenssi

Näiden ehtojen ja soveltuvien lisenssi- ja tilausmaksujen mukaisesti Elisa myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-siirrettävän, peruutettavan oikeuden käyttää määritettyä Ratkaisua tietyn ajanjakson ajan, kuten teidän välillänne on erikseen sovittu. ja Elisa. Elisa pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty sinulle.

Lisäksi Elisa voi pyynnöstäsi ja Elisan suostumuksella myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden arvioida Ratkaisua ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Sinun on ostettava Ratkaisun lisenssi/tilaus, jotta voit jatkaa Ratkaisun kaupallista käyttöä arviointijakson päätyttyä.

Sinä voit:

  • asenna ja käytä Ratkaisua vain niin monessa yksikössä tai laitteessa, joille olet lisensoinut Ratkaisun.
  • luoda kopioita Ratkaisusta vain asennus- ja varmuuskopiointitarkoituksiin; ja
  • laajentaa lisenssien määrää ostamalla lisää lisenssejä.

Lisenssirajoitukset

Sinulla ei ole lupaa:

  • käyttää, käyttää, kopioida, hyödyntää, paljastaa tai jakaa Ratkaisua paitsi näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin päin;
  • esitellä, myydä, tarjota myydä, jakaa tai siirtää Ratkaisua tai sen osaa kolmannelle osapuolelle;
  • luoda johdannaisteoksia Ratkaisun tai sen osan perusteella;
  • purkaa, käännellä, purkaa tai muuten yrittää johtaa, hankkia tai muokata Ratkaisun tai minkä tahansa sen osan lähdekoodia;
  • alilisensoida mitä tahansa sinulle näissä ehdoissa myönnetyistä oikeuksista.
  • käyttää Ratkaisua tai mitä tahansa sen osaa minkä tahansa tuotteen tai palvelun toteuttamiseen Ratkaisun yhteydessä tai sen yhteydessä muuhun tarkoitukseen kuin mihin Ratkaisu on tarjottu;
  • missään tapauksessa käyttää Ratkaisua seuraaviin tarkoituksiin: (i) sellaisten yksityisten tietojen, tekijänoikeudella suojatun sisällön tai liikesalaisuuksien keräämiseen tai jakamiseen, joita sinulla ei ole oikeutta kerätä tai levittää; (ii) sellaisen sisällön jakaminen, joka on laitonta, herjaavaa, pornografista, loukkaavaa, häiritsevää, uhkaavaa tai joka sisältää sisältöä tai koodia, jossa on tuhoisia ominaisuuksia; (iii) lapsipornografian tai eläimellisyyden käyttö tai levittäminen; (iv) tietojenkalastelu, palvelunestohyökkäykset, laiton hakkerointi, luvaton porttien tarkistus tai luvaton pääsy; (v) esiintyä toisena henkilönä; (vi) muiden henkilöiden laillisten oikeuksien loukkaaminen; (vii) sovellettavien lakien rikkominen; (viii) muihin invasiivisiin tai vilpillisiin tarkoituksiin tai tarkoituksiin, jotka voivat häiritä Ratkaisun toimintaa tai muiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää Ratkaisua.

Voit sallia kolmannen osapuolen hallinnoida Ratkaisua vain, jos tällainen kolmannen osapuolen käyttö tai hallinnointi on tarkoitettu sinun yksinomaiseksi hyödyksesi ja sinun puolestasi ja olet laillisesti vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen Ratkaisun käytöstä. Ratkaisun muu pääsy, käyttö, kopioiminen, paljastaminen tai jakelu kolmansille osapuolille ei ole sallittua. Sitoudut käyttämään kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja varmistaaksesi, että luvattomat osapuolet eivät pääse käsiksi Ratkaisuun tai käytä sitä ja että sinä tai mikään kolmas osapuoli ei tee luvatonta kopioimista, paljastamista tai jakamista Ratkaisusta kokonaan tai osittain missään muodossa. . Sitoudut ilmoittamaan Elisalle viipymättä Ratkaisun luvattomasta käytöstä, käyttämisestä, kopioimisesta, paljastamisesta tai jakelusta.

Immateriaaliomaisuus

Elisalla on kaikki oikeudet, omistusoikeus ja intressit Ratkaisuihin sekä kaikkiin Elisan tarjoamiin työkaluihin. Lukuun ottamatta osiossa 2 ("Lisenssi") nimenomaisesti mainittuja tapauksia, mitään näissä ehdoissa ei saa tulkita antavan sinulle mitään nimenomaista tai epäsuoraa lisenssiä, lisenssioikeutta tai muuta oikeutta luottamuksellisiin tietoihin, teknologiaan, ohjelmistoon tai immateriaalioikeuksiin. sisältyy Ratkaisuihin. Hyväksyt, että Elisa voi vapaasti käyttää Ratkaisuihin liittyviä ehdotuksia, kommentteja tai muuta palautetta.

Takuu

ELISA JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA RATKAISELLA NIMENOMAA TAI OLUETTA TAKUITA. RATKAISU TARJOTAAN "SELLAISENAAN". ELISA EI TAKAA TULOSTEN TÄYDELLISYYTTÄ TAI TARKKUUTTA TAI SITTÄ, ETTÄ RATKAISU TEKEE KAIKEN TIETOJEN ANALyySIN KUIN ODOTETTU. ELISA KIISTÄÄ MYÖS KAIKKI TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA.

JOS RATKAISU OLE VOIMASSA MINKIN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUJEN KANSSA JA/TAI JOS KÄYTETÄÄN KOLMANSIEN OSAPUOLEN TIETOJÄRJESTELMIÄ TAI KOMPONENTTIA, ELISAINGSIN TOIMITTAMAT TAKUUT TAI PALVELUT TARJOITETAAN VAIN RATKAISUN TAI EI PALVELUA VARTEN. TÄLLAINEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TAKUUT EIVÄT ANNA RATKAISIA. SIINÄ RATKAISUEHDOTUKSESTA SIINÄ TIEDOT SIIRTEETÄÄN KOLMANSEN OSAPUOLEN JÄRJESTELMÄSTÄ RATKAISUEHDOTUKSEEN, KOLMAS OSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA NÄIDEN TIETOJEN YKSITYISYYDISTÄ, TURVALLISUUDESTA TAI ERITTÄISYYDESTÄ.

Elisan tai työntekijöiden antamat suulliset tai kirjalliset tiedot tai ohjeet eivät luo takuuta, etkä voi luottaa sellaisiin tietoihin tai ohjeisiin. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli tämän kappaleen vastuuvapauslausekkeita, joten ne eivät välttämättä koske sinua.

Elisan vastuu

MISSÄÄN TAPAUKSESSA EIKÄ MITÄÄN OIKEUDELLISESSA TEORIASSA, MUKAANLUUN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN vahingonkorvausvastuuseen TAI SOPIMUKSIIN, ELISA, SEN TYÖNTEKIJÄT TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄ OLE VASTUUSSA SINULLE MISSÄÄN ERITYISISTÄ, SEURALLISISTA, SATUNNAISISTA, RAJOITETTUISTA VAHUMISTA TAI VAIHTOEHTOISTA TULOT TAI VOITTO, MENETENNEET TAI VAURIOITtuneet TIEDOT, TIEDOSTOT TAI LAITTEET, SOVELLUKSEN VIRHE TAI VIRHE, VERKOSTON VAIKUTUS TAI MUUT KAUPALLISET TAI TALOUDELLISET MENETTYKSET, JOKA JOHTUU KÄYTTÖJEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTTÖEHDOTUKSESTA TAI MAHDOLLISUUDESTA TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUS. ELISAN KOKONAISVASTUU SINUA KOSKEVAT TODELLISISTA VAHINGOISTA MISSÄÄN SYYLTÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESTA YLITTÄÄ RATKAISUEHDOSTA MAKSAMAA KOKONAISSUMMAA KUUDEN (6) KUUKAUDEN VASTUUAIKAN AIKANA KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA VÄLITTÄVÄN AIKANA.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske sinua tai se voi koskea sinua vain osittain. Elisa toimii myös työntekijöidensä, tavarantoimittajiensa ja tytäryhtiöidensä puolesta irtisanoutuakseen, sulkeakseen pois ja rajoittaakseen velvoitteitaan, takuita ja vastuuta näissä ehdoissa tarkoitetulla tavalla, mutta ei missään muussa suhteessa ja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Sinun vastuullasi

Olet yksin vastuussa ja otat koko riskin ja vastuun Ratkaisun käytöstäsi ja toimistasi Ratkaisun tuottamien tulosten perusteella.

Huolimatta kaikista näissä ehdoissa mainituista päinvastaisista, sinun tulee puolustaa, korvata ja pitää Elisaa, sen tytäryhtiöitä ja niiden työntekijöitä vapaina vahingoilta, vastuilta, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), joita Elisalle, sen tytäryhtiöille tai yrityksille aiheutuu. työntekijöidensä vaatimuksiin ja toimiin, jotka johtuvat tai liittyvät Ratkaisun ja/tai Ratkaisun käytön kautta kolmansille osapuolille tarjoamiin palveluihin.

Yksityisyys ja tiedonkeruu

Tiedonkeruu. Ymmärrät, että Elisan on kerättävä ja käsiteltävä tiettyjä tilojasi ja/tai toiminta-alueihisi liittyviä tietoja, jotta Elisa voi tarjota sinulle Ratkaisun. Koska kerättävät tiedot ja niiden käyttötavat vaihtelevat Ratkaisun tyypistä ja versiosta riippuen, tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät asianomaisista Elisan tietosuojakäytännöistä. Tällaiset käytännöt ovat saatavilla Ratkaisun käyttöliittymän kautta ja/tai verkkosivustolla https://peoplecounter.io. Seuraavassa on yhteenveto siitä, millaisia ​​tietoja Ratkaisu tyypillisesti kerää ja mihin tarkoitukseen.

Tekniset ja turvallisuustiedot. Jotta Elisa voi suojata osana Ratkaisua toimitettuja laitteita, Solutionsin on kerättävä ja käsiteltävä tietoja näistä laitteista, verkosta ja Ratkaisun käytöstäsi. Nämä tiedot koostuvat yleensä objektin suojaustiedoista, analyysituloksista, tilastoista, tiedostojen metatiedoista, ratkaisun käyttömittareista ja muista vastaavista tiedoista. Elisan suunnitteluperiaatteena on pyrkiä rajoittamaan Elisan kykyä linkittää tämäntyyppisiä tietoja sinuun henkilökohtaisesti.

Henkilökohtaiset tiedot. Elisa kerää ja käsittelee tietoja myös tavalla, joka on sinulle, työntekijöillesi, asiakkaillesi ja muille yhteistyökumppaneille henkilökohtaisesti tunnistettavissa. Tällaiset tiedot koostuvat tyypillisesti i) videokuvista tietokonenäöntunnistusprosessia varten ii) tiedoista, jotka Ratkaisu kerää automaattisesti tai jotka laukaisevat tiettyjen ominaisuuksien käytön (esimerkiksi lisenssin jakaminen, laite- ja ohjelmistotiedot, käyttäjätilitoiminta jne.), ja iii) rajoitetut tietojoukot edellä mainituista "henkilövirtoja koskevista aggregoiduista tiedoista" (esimerkiksi liikkeet tiloissa).

Siirrot, ilmoitukset ja vaatimustenmukaisuus . Elisa voi käyttää tytäryhtiöitään tai alihankkijoitaan minkä tahansa edellä mainitun tietojenkäsittelyn suorittamiseen. Elisa voi luovuttaa tiettyjä tietoja kumppaneilleen soveltuvan Elisan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tällaiset osapuolet voivat sijaita ETA:ssa tai ETA:n ulkopuolella. Elisa voi myös käsitellä ja luovuttaa tietoja, jos se on tarpeen oikeutetun edun ajamiseksi soveltuvien lakien mukaisesti.

Läpinäkyvyys. Jos Ratkaisu on suunniteltu sinun, Elisan ja sen kumppaneiden yhteisesti hallinnoitavaksi sopimuksen mukaan, tässä asetuksessa henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien osapuolten roolit ja vastuut määritellään erityisessä tietosuojakäytännössä ja sinä suostut ilmoittamaan tästä työntekijöillesi.

Luottamuksellisuus

”Luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan mitä tahansa Elisan tai sinun toiselle osapuolelle Ratkaisun yhteydessä luovuttamista luottamuksellista tietoa, jonka luovuttava osapuoli luokittelee luottamuksellisiksi niiden luovutushetkellä joko kirjallisesti tai suullisesti, tai joita luovutuksen luonteesta johtuen tietoja tai sen paljastamiseen liittyviä olosuhteita on kohtuudella pidettävä luottamuksellisina, lukuun ottamatta tietoja, jotka vastaanottava osapuoli voi osoittaa: (a) ovat vastaanottavan osapuolen oikeutetusti aiemmin tiedossa ilman luovuttamista koskevia rajoituksia; (b) on tai tulee vastaanottavan osapuolen toimimattomuudesta tai laiminlyönnistä yleisesti tiedossa kyseisellä alalla tai julkisesti; (c) kolmas osapuoli on paljastanut vastaanottavalle osapuolelle ilman luovuttamista koskevia rajoituksia; (d) vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti ilman pääsyä luottamuksellisiin tietoihin, tai (e) se on luovutettava mille tahansa valtion viranomaiselle tai tuomioistuimelle oikeuden määräyksen seurauksena. Jos jompikumpi osapuoli on lain nojalla velvollinen luovuttamaan luottamuksellisia tietoja, sen on ilmoitettava vaaditusta luovutuksesta toiselle osapuolelle. Kumpikin osapuoli paljastaa tai käyttää luottamuksellisia tietoja vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on luovutettu, ja näiden Ehtojen määräysten mukaisesti ja ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen luottamuksellisten tietojen luvattoman luovuttamisen tai käytön, jotka eivät ole yhtä tiukkoja kuin toimenpiteet omien luottamuksellisten tietojensa suojaamiseksi. Jos Luottamuksellisten tietojen luvaton luovuttaminen tai käyttö havaitaan, vastaanottavan osapuolen on ilmoitettava asiasta välittömästi paljastavalle osapuolelle ja pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin estämään niiden luvaton luovuttaminen tai käyttö.

Muutokset

Elisa kehittää jatkuvasti palveluitaan. Elisa varaa oikeuden päivittää ja tehdä muutoksia Ratkaisuun ja muuttaa Ratkaisun ominaisuuksia tai toimintoja aika ajoin. Tällaisia ​​muutoksia voivat olla, mutta niihin rajoittumatta, uusien ominaisuuksien lisääminen tai olemassa olevien ominaisuuksien poistaminen. Jos tällainen päivitys tai muutos ei ole automaattinen, vaan se tarjotaan sinulle vapaaehtoisena vaihtoehtona, sinun tulee käyttää Ratkaisun uusinta versiota turvallisuuden ja käytettävyyden optimoimiseksi. Elisa varaa lisäksi oikeuden lopettaa tiettyjen Ratkaisun versioiden (mukaan lukien tietyissä Android-käyttöjärjestelmissä käytettäviksi suunnitellut versiot) ylläpidon ja tuen Elisan tuotteiden elinkaarikäytäntöjen mukaisesti, mikä voi johtaa Ratkaisun toimintakyvyttömyyteen. Ratkaisun käyttöä, jonka ylläpito keskeytetään, ei suositella, ja tällainen käyttö on täysin omalla vastuullasi. Tuotteiden elinkaarikäytännöt ja lisätietoja tuotteiden elinkaareista ovat saatavilla osoitteessa http://peoplecounter.io. Koska Ratkaisu todennäköisesti kehittyy tilauksesi aikana, Elisa saattaa joutua tarkistamaan näitä ehtoja ajoittain. Elisa julkaisee uudistetut ehdot http://peoplecounter.io -verkkosivustolla ja/tai muussa vuorovaikutuspisteessä, jossa ne on aiemmin ollut saatavilla. Kun tarkistetut ehdot on julkaistu, ne kattavat automaattisesti kaikki tilauksesi ratkaisut ja asennukset. Mikäli Ehtoihin tulee olennaisia ​​muutoksia, Elisa voi ilmoittaa asiasta sinulle myös muilla tavoilla, ja tällöin uudistetut ehdot tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksiannosta. Hyväksyt tarkistetut ehdot jatkamalla Ratkaisun käyttöä. Jos jokin näiden ehtojen osa todetaan mitättömäksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden Ehtojen voimassaoloon, vaan ne pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

Kenraali

Sopivuus

Ratkaisua koskevat erityiset rajoitukset, kuten käyttötarkoitus ja tietyt tekniset vaatimukset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietyt mobiililaitemallit, käyttöjärjestelmä, tallennustila, maantieteellinen sijainti ja verkkoyhteys, kuten Elisa tai sen jälleenmyyjä tai jakelija on ilmoittanut silloin tällöin. Täten tunnustat ja vahvistat, että olet tarkistanut Ratkaisun soveltuvuuden omiin tarpeisiisi ennen Ratkaisun käyttämistä.

Avoimen lähdekoodin lisenssit

Siltä osin kuin jokin Ratkaisun osa on saatavillasi avoimen lähdekoodin lisenssillä, luettelo sovellettavista avoimen lähdekoodin lisensseistä on saatavilla tuotteen käyttöliittymässä, ja kyseisen lisenssin määräykset voivat nimenomaisesti ohittaa jotkin näistä ehdoista.

Lisäehdot

Ratkaisu voi sisältää verkkosovelluksia tai verkkoportaaleja. Tällaisten sivustojen käyttöön voidaan soveltaa lisäehtoja. Suostut tarkistamaan tällaiset lisäkäyttöehdot ja käyttämään tällaisia ​​sivustoja vain niiden mukaisesti. Tällaiset sivustot voivat olla myös muiden kolmansien osapuolten, kuten kumppaneiden ja alihankkijoiden, sivustoja. Elisalla ei ole vastuuta kolmansien osapuolten sivustoista.

Saatavuus

Sinulle ilmoitetaan ja hyväksyt täten, että koko Ratkaisu tai osa siitä saattaa olla tilapäisesti poissa käytöstä tai olla toimintakyvytön korjausten, päivitysten, huollon tai Elisasta riippumattomista syistä (force majeure). Elisa, sen lisenssinantajat, sen jälleenmyyjät tai jakelijat eivät ole vastuussa tällaisten keskeytysten seurauksista ja sitoutuvat palauttamaan Ratkaisun saatavuuden ja toiminnan mahdollisimman nopeasti kohdattuista teknisistä rajoitteista riippuen.

Valtuutus

Jotta Ratkaisu toimisi tarkoitetulla tavalla, valtuutat Elisan puolestasi tarkistamaan ja päivittämään laitteesi.

Irtisanominen

Rajoittamatta muita näissä Ehdoissa tai sopimuksessa tai laissa asetettuja oikeuksia irtisanoa tai raukeaa, Elisa voi irtisanoa Ratkaisun käyttöoikeutesi välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jos rikot jotakin näistä ehdoista tai käytät Ratkaisun toimintoja muihin tarkoituksiin kuin ilmoitettu virallisissa asiakirjoissa. Jos Elisa havaitsee, että käytät Ratkaisua i) näiden Ehtojen vastaisesti, ii) muita sovellettavia ehtoja tai iii) sen aiottuun tarkoitukseen tai iv) aiheuttaaksesi vahinkoa kolmannelle osapuolelle; Elisa varaa oikeuden (i) olla uusimatta lisenssiäsi, (ii) rajoittaa Ratkaisun tai sen osan käyttöä ja (iii) irtisanoa lisenssi. Mikäli Elisan välinen sopimus, joka tarjoaa sinulle Ratkaisun, päättyy, Elisa voi ilmoittaa sinulle lisenssisi ennenaikaisesta irtisanomisesta. Sinulla ei ole oikeutta hyvitykseen, vahingonkorvauksiin tai muihin korvauksiin Elisalta tällaisen irtisanomisen seurauksena. Kaikki käyttörajoitukset säilyvät irtisanomisen jälkeen.

Mikäli lisenssisi/tilauksesi irtisanotaan, sinun tulee tästä syystä riippumatta välittömästi i) lopettaa Ratkaisun kaikki käyttö ja ii) poistaa kaikki tällaiset ratkaisun kopiot, jotka voidaan asentaa omaan IT-ympäristöösi.

Vientirajoitukset

Ymmärrät ja hyväksyt, että Ratkaisu voi olla sovellettavien lakien ja määräysten, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen vientisäädösten (yhteisesti "vientisäännöt") alaisten rajoitusten ja valvonnan alainen. Hyväksyt ja vakuutat, että Ratkaisua tai sen suoria tuotteita ei hankita, lähetetä, siirretä tai jälleenviedä suoraan tai epäsuorasti mihinkään maahan, jossa vienti on kielletty vientisääntöjen ja niiden määräysten nojalla. , eikä sitä käytetä mihinkään sen kieltämään tarkoitukseen. Käyttämällä Ratkaisua hyväksyt ja hyväksyt edellä mainitut sekä vakuutat ja takaat, että noudatat Vientisääntöjä viedessään, jälleenviedessäsi tai tuodessasi Ratkaisua tai mitä tahansa taustalla olevaa tietotekniikkaa.

Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Ellei alla toisin mainita, näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ainoastaan ​​kieltomääräystä koskevaa hakemusta lukuun ottamatta kaikki näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset tai niiden rikkominen, irtisanominen tai pätevyys, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti tai sovittelulla, ratkaistaan ​​lopullisesti välimiesmenettelyssä Kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi. Välimiesoikeuden toimipaikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

Jos lisenssit ostetaan Yhdysvalloissa asuvien tai Yhdysvaltojen lakien alaisena toimivien lisenssinsaajien sisällä tai niiden puolesta, näiden Ehtojen hallitseva laki on New Yorkin osavaltion laki. Tällaisessa tapauksessa, lukuun ottamatta ainoata kieltomääräystä koskevaa hakemusta, kaikki näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti tai sovittelulla, ratkaistaan ​​lopullisesti yhden välimiehen toimesta JAMS:n mukaisesti. säännöt. Välimiesmenettelyn paikka on New York, USA.

Ottaa yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, käy tukiosiossa osoitteessa https://peoplecounter.io/pages/contact tai ota yhteyttä suoraan Elisa-kumppaniisi.