Rakennetusta ympäristöstä 60 % energiapäästöistä

60% energiapäästöistä Suomessa rakennetusta ympäristöstä (lähde: Sitra) ja 50% raaka-aineiden käytöstä

€370 miljardia turhaa tilaa 2023. Maailmanlaajuinen toimistojen vajaakäyttö COVID-hybridityön jälkimainingeissa

1 miljardi tonnia ruokaa hukkaan 2023. Riittämättömät hankintaennusteet

Laskemme jo +100 000 ihmistä päivittäin

Kehittämämme ihmisten laskentaratkaisun keskeinen piirre on sitoutumisemme yksityisyyden suojaan. Ratkaisumme säilyttää yksityisyyden 100-prosenttisesti, eikä henkilötietoja tallenneta. Innovatiivisella teknologiallamme on merkittävä vaikutus rakennettuun ympäristöön. Tarkkojen ihmisvirtatietojen tuottaminen mahdollistaa rakennetun ympäristön käytön optimoinnin ja vähentää siten kustannuksia ja päästöjä. Rakennetun ympäristön osuus maailman energiapäästöistä on 40 prosenttia ja raaka-aineista 50 prosenttia. Uusin tekoälymallimme ihmisten laskemiseen koulutetaan Euroopan nopeimmalla supertietokoneella, LUMI:lla. Uusi malli tarjoaa vertaansa vailla olevan tarkkuuden.

Tarkista tuotetiedot

42%

bruttokansantuotteesta kansainvälisesti edellyttää anonymisoituja henkilötietoja. Miljardien säästöt tekoälyn avulla jos käytettävissä tarkkaa 100-prosenttisesti yksityisyyden suojaava automaatiota henkilölaskentaan

 • Helsingin yliopisto

 • Lapin yliopisto

 • Oulun yliopisto

 • Teknologian tutkimuskeskus

 • Tieteen tietotekniikan keskus

 • Järjestelmä ei kerää henkilötietoja

  PeopleCounterin avulla ihmisten havaitseminen tapahtuu välittömästi mobiililaitteen sisällä, jolloin tietoja ei tarvitse siirtää tai tallentaa palvelimille analysoitavaksi. Videota ei suoratoisteta tai tallenneta. Biometrisiä tietoja ei kerätä, tallenneta tai käsitellä missään vaiheessa koko prosessia. Mitään valokuvia ei tallenneta tai kuvata. Järjestelmä vain havaitsee ihmisen hahmon laitteessa, ja vain numeerisia tietoja kerätään. PeopleCounter on automatisoitu ihmisten laskenta palveluna, joka on 100-prosenttisesti yksityisyyden suojaava, koska mitään henkilörekisteriä ei luoda. Koneellinen laskenta tapahtuu älypuhelimella ja mobiilidatalla siirrettävä tieto on vain numerotietoa, laskettujen henkilöiden määriä.

 • Olemme sitoutuneet YK:n Global Compactin periaatteisiin.

  Uskomme, että tekoäly tuo merkittäviä etuja sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvoinnille, ja haluamme toteuttaa nämä hyödyt käytännössä. Tekoäly mahdollistaa teknologian, tuotteiden ja palvelujen tuotannon koko yhteiskunnalle turvallisesti, tehokkaasti, luotettavasti ja lisäarvoa tuottavalla tavalla. Samalla tunnistamme myös tiedon keräämiseen ja automaation käyttöön liittyvät vastuut. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti, eettisesti ja laillisesti kaikissa tilanteissa.

  Ihmisiä tulee aina kohdella oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Kun tarjoamme tekoälyä päätöksenteon työkaluksi asiakkaillemme, tavoitteenamme on luoda oikeudenmukaisia ​​ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

  Tekoälyjärjestelmiä tulisi käyttää edistämään positiivista yhteiskunnallista muutosta sekä kestävää ja ekologista vastuuta. Haluamme toteuttaa tämän käytännössä ja olla vastuullinen yhteiskunnallinen toimija, joka pyrkii lisäämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tavoitteenamme on suunnitella tekoälyjärjestelmämme niin, että ne tuovat lisäarvoa asiakkaillemme, muille sidosryhmillemme, ympäristölle ja yhteiskunnalle.